Rozvrh třídy

Třídní učitelka Mgr. Lenka Cápková

Asistentka pedagoga Gabriela Plačková