Vize školy

Chceme být moderní školou, ve které budou žáci rádi získávat dobré základy pro život a další vzdělávání.

Chceme být otevření novým poznatkům, vzájemné podpoře a také spolupráci se všemi partnery a účastníky vzdělávání a výchovy včetně mezinárodní spolupráce.

Chceme propojovat školu s životem, vytvářet pro žáky i pedagogy inspirativní a bezpečné prostředí, společně ctít naše hodnoty a tradice.

Strategický plán rozvoje školy 2021 – 2026