Školní klub navštěvují žáci 2. stupně ZŠ. Účastníkům poskytuje naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové oblasti dle jejich volby. Mohou zde relaxovat a smysluplně využívat svůj volný čas. Žákům jsou k dispozici počítače, školní knihovna, stolní hry, CD přehrávač, atd. Pro svoji činnost klub využívá i další prostory školy – hřiště, tělocvičnu, počítačovou učebnu nebo cvičnou kuchyňku.

Žáci mohou pobývat ve ŠK dle svého uvážení a při dodržování určitých pravidel. Docházka je bezplatná.

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2023-2024

Název Vedoucí Den Čas Místo
FOLKLOR Mgr. Lenka Cápková pondělí 13,00 – 14.00 tělocvična
KERAMIKA Andrea Zahrádková úterý /1x za 14 dní/ 15.35 – 16.30 keramická dílna
VÝTVARKA Marcela Palmeová pondělí 15.30 – 16.30 družina (klub)
ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA Mgr. Eva Lysoňková pondělí 13.30 – 14.30 V. třída
ŠACHY

Mgr. Josef Doxanský

Mgr. Blanka Uhljarová

čtvrtek 13.30 – 14.30 VII. třída
BADATELSKÝ Mgr. Blanka Uhljarová pátek 13.45 – 14.45 učebna F-CH
ČEŠTINA Erika Maradová středa 14.00 – 15.00 IX. třída
ROBOTIKA I Mgr. Jan Mokrý středa 14.00 – 15.00 učebna PC
ROBOTIKA II Mgr. Jiří Novotný středa 13.00 – 14.00 učebna PC
DRAMATICKÝ Mgr. Dana Němcová středa 14.00 – 15.00 VI. třída
ZDRAVÝ POHYB Mgr. Jarmila Mokrá pátek 12.45 – 13.30 tělocvična
DESKOVÉ A SPOLEČENSKÉ HRY Pavla Mitysková úterý 13.00 – 14.00 III. třída
KAMÍNKY – KREATIVNÍ TVOŘENÍ Pavla Mitysková středa 13.00 – 14.00 žákovská kuchyňka
MATEMATICKÝ I Mgr. Zuzana Kopecká pondělí, středa 13.30 – 14.30 IX. třída
MATEMATICKÝ II Mgr. Jiří Novotný čtvrtek 1x/14 dní 13.45 – 14.30 IX. třída