První oddělení se nachází v budově staré školy Šardice 5, kam děti s vychovatelkou přechází. Využívá prostory v 1.poschodí / hernu a pracovnu /. Družina je převážně určena mladším žákům 1. a 2. třídy. Ke své činnosti má k dispozici v budově ZŠ tělocvičnu, kuchyňku, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, školní knihovnu , dětské hřiště a zahradu. Průměrná naplněnost oddělení je 30 dětí.

Družina zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Děti si mohou vybrat a vyzkoušet různorodé činnosti, které jim nabízí měsíční plán aktivit. Maximálně využíváme pěkné počasí k pobytu venku. Organizujeme vycházky a hodně času trávíme na hřišti v blízkosti školy.

Děti se zde učí společně komunikovat ,spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. V družině se snažíme vytvořit příjemné prostředí s pestrou skladbou činností, kam budou děti rády chodit.

 

Provoz ŠD

PO – PÁ 11.40 – 15.30 hod.

ranní družina od 7.00

 

Docházka do ŠD

Nepřítomnost žáka musí být rodiči řádně omluvena, a to na základě písemné omluvenky. Bez písemného souhlasu není možné dítě propustit v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku.

 

Kontakt

Andrea Zahrádková, tel.: 730 181 987, email: zahradkova@zssardice.cz

Budete-li mít jakékoli dotazy, nápady nebo naopak připomínky, neváhejte mě kontaktovat osobně, telefonicky nebo mailem.