Novinky v Erasmu +

V rámci akreditace Erasmus + se v měsíci srpnu zúčastnila paní učitelka Blanka Uhljarová osmidenního kurzu s výukou angličtiny a metody CLIL v irském Dublinu. Metoda CLIL, anglicky Content and Language Integrated Learning (CLIL) představuje obsahově i jazykově integrované vyučování zaměřené na vzdělávací přístup, v němž se cizí jazyk používá pro učení a vyučování obsahu předmětu nejazykového, například chemie, přírodopisu, dějepisu,…

Šikana

Vážení rodiče, začíná nový školní rok a všichni bychom byli rádi, kdyby byl bezproblémový a pohodový pro vás rodiče, vaše děti i pro všechny pedagogy. Dnešní svět však není jednoduchý, a tak není jednoduchá ani výchova dítěte, kterou máte v kompetenci vy, ani vzdělávání, kterou zaštiťují školy. Častým tématem rozhovorů rodičů je téma šikany. Vždy jsme…

Podpora pohybových aktivit pro žáky I. až III. třídy

V pondělí 18. září 2023 začíná školní projet Podpora pohybových aktivit ve spolupráci se spolkem MAGNET, který se od roku 2018 specializuje na aktivity, které směřují k pohybovému rozvoji dětí a mládeže. Cílem tohoto tříměsíčního projektu je zapojení kvalifikovaných trenérů do hodin tělesné výchovy I. až III. třídy s úkolem zvýšit pohybové aktivity dětí a možnost…